Hasła do definicji:

zależne od Japonii państwo istniejące w latach 1932-1945 w Mandżurii