Hasła do definicji:

zadiustować, przerabiać

HasłoOkreślenie hasła
przeredagowywaćzadiustować, przerabiać
przeredagowaćprzetworzyć, zadiustować
wygładzićuczytelnić, zadiustować
uprzystępnićuczytelnić, zadiustować
ugładzićskorygować, uczytelnić, zadiustować
skorygowaćwygładzić, ugładzić, zadiustować
uczytelnićuzwyczajnić, upotocznić, zadiustować
poprawićwygładzić, ugładzić, zadiustować