Hasła do definicji:

zadiustować , przerabiać

HasłoOkreślenie hasła
przeredagowywaćzadiustować , przerabiać
uprzystępnićuczytelnić, zadiustować
przeredagowaćprzetworzyć , zadiustować
wygładzićuczytelnić, zadiustować
skorygowaćwygładzić, ugładzić, zadiustować
uczytelnićuzwyczajnić, upotocznić, zadiustować
poprawićwygładzić, ugładzić, zadiustować
ugładzićskorygować, uczytelnić, zadiustować