Hasła do definicji:

zachowywać coś

HasłoOkreślenie hasła
przestrzeczachowywać coś
przestrzegaćzachowywać coś
kultywowaćotaczać troską : podtrzymywać, zachowywać, dbać o coś
celebrowaćzachowywać się, robić coś uroczyście, z namaszczeniem, z powagą
konserwowaniezachowywać, petryfikować
postąpićzachowywać się
konserwowaćzachowywać, petryfikować
zostawiaćzachowywać, pozostawiać
postępowaćzachowywać się
balansowaćzachowywać się zmiennie
utrzymywaćzachowywać, pielęgnować, kultywować
przetrzymywaćzatrzymywać, zachowywać, przechowywać
pajacowaćzachowywać się niepoważnie
pozostawiaćzachowywać, odkładać, rezerwować
oszczędzaćzachowywać od śmierci
łobuzowaćzachowywać się jak łobuz
pracowaćsprawować się, zachowywać się
aroganckozachowywać sie ...; czyli lekceważąco
błaznowaćzachowywać się jak błazen
dzikonp. zachowywać się oryginalnie, obco
śmiałonp. zachowywać się frywolnie, bezceremonialnie
dzikonp. zachowywać się cudacznie, ekstrawagancko
śmiałonp. zachowywać się nieobyczajnie, nieskromnie
czynićpostępować, poczyniać sobie, zachowywać się
śmiałonp. zachowywać się nieprzyzwoicie, bezpruderyjnie
pościćzachowywać post nakazany przez religię
podtrzymywaćnp. rozmowę: utrzymywać, zachowywać, ciągnąć
chronićstrzec, zabezpieczać, pilnować, zasłaniać, zachowywać
śmiałonp. zachowywać się swobodnie, prowokacyjnie
agresywniezachowywać się .... : przysłówek od agresywny
pozostawaćzachowywać się, przechowywać się, utrzymywać się
śmiałonp. zachowywać się prowokująco, szokująco, wyzywająco
drażniąconp. zachowywać się; irytująco, denerwująco, stresująco
dzikonp. zachowywać się dziwnie, dziwacznie, przedziwnie
dzikonp. zachowywać się kuriozalnie, niezwykle, osobliwie
przestrzegaćpostępować lub zachowywać zgodnie z czymś
działaćo maszynie; funkcjonować, sprawować się, zachowywać się
chuliganićzachowywać się po chuligansku; pędzić życie chuligana
ZIMNEdmuchać na nie tzn. zachowywać przesadną ostrożność
afektowaćzachowywać się w sposób przesadny, nadnaturalny, przesadzać, udawać
diamentowow sposób taki jak diament; zachowywać się jak diament
UMIARwskazany (należy go zachowywać) nie tylko w jedzeniu i piciu