Hasła do definicji:

zaburzenia rozwojowe rdzenia kręgowego

HasłoOkreślenie hasła
mielodysplazjazaburzenia rozwojowe rdzenia kręgowego
WIĄDchoroba rdzenia (kręgowego)
wiądchoroba rdzenia kręgowego
ataksjaniezborność ruchów, następstwo uszkodzenia rdzenia kręgowego
TABESwiąd rdzenia (kręgowego) (z liter Bates)
TABETYKprzestarzale chory na wiąd rdzenia (kręgowego)
amieliawada rozwojowa polegająca na niewykształceniu się rdzenia kręgowego
ependymocytykomórki wyścielające komory mózgu i kanał rdzenia kręgowego
wyściółkawyścieła komory mózgu i kanał środkowego rdzenia kręgowego
tabesporażenie rdzenia kręgowego jako jeden z późnych objawów kiły
ependymacienka błona wyścielająca komory mózgowe i przewód centralny rdzenia kręgowego