Hasła do definicji:

zabrudzić, wybrudzić, powalać

HasłoOkreślenie hasła
unurzaćzabrudzić, wybrudzić, powalać
pomazaćzabrudzić, wybrudzić, powalać
poplamićwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
zasmolićwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
wytytłaćwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
ubrudzićpobrudzić, wybrudzić, zabrudzić
utytłaćwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
zapaćkaćpobrudzić, wybrudzić, zabrudzić
wypapraćwybrudzić, zabrudzić, upaćkać
wymazaćwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
wysmarowaćwybrudzić, przybrudzić, powalać
popaćkaćubrudzić, zabrudzić, wybrudzić
pobrudzićubrudzić, zabrudzić, wybrudzić
upaćkaćpobrudzić, wybrudzić, zabrudzić
wysmolićwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
zaświnićposp. zabrudzić, pobrudzić, wybrudzić
usmarowaćpot. pobrudzić, wybrudzić, zabrudzić
zaszargaćpot. wybrudzić, zbrudzić, powalać
uszargaćpot. wybrudzić, zbrudzić, powalać