Hasła do definicji:

zabrudzić, upaćkać, zapaćkać

HasłoOkreślenie hasła
zababraćzabrudzić, upaćkać, zapaćkać
wysmolićupaćkać, zapaćkać
wyświnićupaćkać, zapaćkać
wymazaćupaćkać, zapaćkać
zasmarowaćupaćkać, zapaćkać
zasmolićupaćkać, zapaćkać, uwalać
zaświnićupaćkać, zapaćkać, uwalać
wysmarowaćzapaprać, upaćkać, zapaćkać
ufajdaćzapaprać, upaćkać, zapaćkać
wyplamićzapaprać, upaćkać, zapaćkać
utaplaćpot. upaćkać, zapaćkać, upaprać
zaszargaćpot. upaćkać, zapaćkać, ubabrać
uszargaćpot. upaćkać, zapaćkać, ubabrać
pozanosićnp. podłogi: upaćkać, zapaćkać