Hasła do definicji:

zabieg operacyjny stosowany dawniej w leczeniu gruźlicy,

HasłoOkreślenie hasła
torakoplastykazabieg operacyjny stosowany dawniej w leczeniu gruźlicy,
cyklodiatermiazabieg operacyjny stosowany w leczeniu jaskry
irydektomiazabieg operacyjny stosowany w leczeniu jaskry
lobotomiazabieg operacyjny stosowany w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych
streptomycynaantybiotyk stosowany w leczeniu grużlicy
STREPTOMYCYNAantybiotyk (biały, gorzkawy proszek) stosowany w leczeniu gruźlicy (głównie)