Hasła do definicji:

zabłocić, pobłocić

HasłoOkreślenie hasła
ubabraćzabłocić, pobłocić
uszargaćzeszmacić, zabłocić, pobłocić
upaćkaćugnoić, zabłocić, pobłocić
wypapraćugnoić, pobłocić, zabłocić
upapraćzabłocić, pobłocić, unurzać
zaplamićzapaskudzić, pobłocić, zabłocić
utaplaćzabłocić, pobłocić, unurzać
zapaskudzićugnoić, pobłocić, zabłocić
pobrudzićugnoić, pobłocić, zabłocić
zababraćugnoić, zabłocić, pobłocić
poplamićzaszargać, pobłocić, zabłocić
ufajdaćugnoić, pobłocić, zabłocić
zapaćkaćzabłocić, pobłocić, unurzać
zaszargaćpot. zapaskudzić, pobłocić, zabłocić