Hasła do definicji:

złożony z kilku samodzielnych tańców - suita