Hasła do definicji:

z premierem na czele

HasłoOkreślenie hasła
rządz premierem na czele
TupolewTu-154 z prezydentem lub premierem na pokładzie.
sektaz guru na czele
ONZz Annanem na czele
kuriaz biskupem na czele
sołectwoz sołtysem na czele
armiaz wodzem na czele
zbórz pastorem na czele
ONZna czele z Annanem
gangz hersztem na czele
zakonz opatem na czele
Monacoz Rainierem III na czele
Czekakomisja z Dzierżyńskim na czele
ONZz Kofi Annanem na czele
caratustrój państwa z carem na czele
metropolitaw Kościele katolickim arcybiskup stojący na czele metropolii, tj. prowincji kościelnej składającej się z kilku diecezji
CarmichaelStokely, 1941-98, jeden z gł. przywódców murzyńskiego ruchu praw obywatelskich w USA, w 1968-69 na czele Czarnych Panter
Grotnikiwieś koło Łodzi, 1439 r. klęska husytów polskich dowodzonych przez Spytka z Melsztyna w bitwie z koalicją możnowładców z Z. Oleśnickim na czele
Protesilaosheros tesalski, syn Ifiklosa i Astyoche, zalotnik Heleny, jeden z pierwszych ruszył na Troję na czele 40 okrętów, ożeniwszy się w przeddzień wyprawy z Laodamią