Hasła do definicji:

z czymś drugim

HasłoOkreślenie hasła
paraz czymś drugim
paralelnywystępujący, trwający, zachodzący równolegle z czymś drugim i w podobny sposób
alternatywnośćz drugim wyjściem
ogniwołączy jedno z drugim
przełączaćrozłączając jedno połączenie, połączyć je z drugim
drugorzędowyzwiązany z drugą fazą, z drugim stadium
przełączyćrozłączając jedno połączenie, połączyć je z drugim
palisadaogrodzenie z drewnianych pali ostro zakończonych, wbijanych gęsto jeden przy drugim
inkluzjaw matematyce; stosunek zachodzący między dwoma zbiorami przedmiotów, z których jeden zawiera się w drugim