Wpisz szukane "Określenie hasła do krzyżówki" w poniższe pole oraz / lub litery "Hasło w krzyżówce" i kliknij "Szukaj"!

Hasła do definicji:

wywoływać w pamięci

HasłoOkreślenie hasła
odtwarzaćwywoływać w pamięci
odtworzyćwywoływać w pamięci
przywodzićw przenośni : powodować , wywoływać
krakaćw przenośni : niepokoić , wywoływać zaniepokoj
demobilizowaćw przenośni; wywoływać zniechęcenie zniechęcać
przynosićw przenośni ; wywoływać , powodować , sprowadzać
interesowaćfrapować , obchodzić , budzić lub wywoływać w kimś zainteresowanie
carcinogenzw. chem. mogący wywoływać zmiany nowotworowe w organizmie
łechtaćdotykać kogoś w sposób podrażniający, mogący wywoływać odruchy śmiechu
łachotaćdotykać kogoś lekko w sposób podrażniający, mogący wywoływać odruchy śmiechu
łaskotaćdotykać kogoś lekko w sposób podrażniający, mogący wywoływać odruchy śmiechu
obniżaćw odniesieniu do tonów, dźwięków, wywoływać lub wydawać dźwięki o ton niższy od danego
powodowaćwywoływać
mdlićwywoływać nudności
przyzywaćwzywać , wywoływać
emocjonowaćwywoływać emocję
ewokowaćwywoływać , uprzytamniać
hemolizowaćwywoływać hemolizę
łzawićwywoływać łzawienie
żrećwywoływać pieczenie
niecierpliwićwywoływać zniecierpliwienie
konsternowaćwywoływać konsternację
podniecaćwywoływać emocję
mdlićwywoływać mdłości
wzruszaćwywoływać emocję
epatowaćwywoływać wielkie wrażenie
błyszczećwywoływać zachwyt, olśniewać
rozogniaćwywoływać namiętności, rozpalać
przyprawiaćwywoływać , sprowadzać , doprowadzać
odwoływaćprzywoływać, wywoływać, wołać
dźwięczećwywoływać wrażenie akustyczne
przesycaćwywoływać uczucie przesytu
przywoływaćprzyzywać , wzywać , wywoływać
radowaćwywoływać, wzbudzać radość
nudzićwywoływać uczucie nudy
przesycićwywoływać uczucie przesytu
razićwywoływać czyjąś niechęć
polaryzowaćwywoływać zjawisko polaryzacji
napawaćwywoływać uczucia; wypełniać , rozsadzać
magnetyzowaćprzen. wywoływać silne wrażenie
nasuwaćpoddawać myśl, wywoływać, podpowiadać
niepokoićwzbudzać, wywoływać niepokój, obawę
antagonizowaćdzielić , waśnić , wywoływać antagonizm
pomócwywoływać pożądane rezultaty, następstwa
pomagaćwywoływać pożądane rezultaty, następstwa
entuzjazmowaćwywoływać zachwyt, uwielbienie, uznanie
pociągaćnp. skutki: powodować, wywoływać
olśniewaćwywoływać fascynację, wzbudzać zachwyt
katalizowaćpoddawać katalizie, wywoływać katalizę
prztykaćwywoływać krótkie urywane dźwięki