Hasła do definicji:

wytłumaczyć

HasłoOkreślenie hasła
objaśniaćwytłumaczyć
objaśnićwytłumaczyć
umotywowaćuzasadnić, podbudować, wytłumaczyć
przetłumaczyćprzen. wyperswadować, wytłumaczyć
uświadomićwtajemniczyć, wytłumaczyć, przedstawić
uzasadnićwykazać, uargumentować, wytłumaczyć
objaśnićwyjaśnić, powyjaśniać, wytłumaczyć
wyeksplikowaćwytłumaczyć, zinterpretować, rozświetlić
naświetlićwyjaśnić, powyjaśniać, wytłumaczyć
oświecićzorientować, wytłumaczyć , pouczyć
zinterpretowaćwyjaśnić, objaśnić, wytłumaczyć
przedłożyćwytłumaczyć, wyłuszczyć, uzasadnić
pokazaćobjaśnić, poinstruować, wytłumaczyć
zreferowaćprzybliżyć, streścić, wytłumaczyć
wyjaśnićobjaśnić, wytłumaczyć, wyświetlić
wyłożyćskomentować, objaśnić, wytłumaczyć
rozświetlićwyjaśnić, wytłumaczyć, wyklarować
wyklarowaćpot. wyjaśnić, objaśnić, wytłumaczyć
wyświetlićnp. okoliczności: wytłumaczyć, wyklarować, wyeksplikować
przeprosićugłaskać, wytłumaczyć się, usprawiedliwić się
zracjonalizowaćnp. zachowanie: uzasadnić, wytłumaczyć, umotywować, zinterpretować
atomizmteoria usiłująca wytłumaczyć wszystkie zjawiska społeczne działalnością jednostek, indywidualizm
StrącznoNa odcinku drogi w kierunku Rutwicy (odgałęzienie drogi do Nakielna) mają miejsce paranormalne zjawiska, które można wytłumaczyć anomalią grawitacyjną lub złudzeniem optycznym.