Hasła do definicji:

wyszukać

HasłoOkreślenie hasła
odgrzebaćwyszukać
odgrzebywaćwyszukać
uświadczyćwyszukać, wyszperać
dokopaćwyszukać coś
wyselekcjonowaćwskazać, wyszukać, wyłonić
wytypowaćwybrać, dobrać, wyszukać
znaleźćwyszukać, wykryć, namierzyć
podobieraćwybrać, dobrać, wyszukać
odnaleźćwyszukać, powyszukiwać, wyłowić
dobraćpodobierać, wyszukać, wyłonić
powybieraćwskazać, wyselekcjonować, wyszukać
wychwycićzdemaskować, wyszukać, powyszukiwać
wybraćwskazać, wyselekcjonować, wyszukać
przesiaćwyszukać, przesortować, wybrakować
upatrzyćwyszukać, wybrać, wyselekcjonować
dobraćwybrać, wyszukać coś odpowiedniego
odgrzebaćprzen. wyszukać, powyszukiwać, wyszperać
przebraćdokonać selekcji, wybrać, wyszukać
wychwytaćprzen. zdemaskować, wyszukać, powyszukiwać
wyszperaćpot. wyszukać, wygrzebać, znaleźć
wyłowićnp. błąd: wyszukać, wykryć, odnaleźć