Hasła do definicji:

wysunąć na pierwszy plan

HasłoOkreślenie hasła
uwypuklićwysunąć na pierwszy plan
uwyraźnićwysunąć na pierwszy plan
zaznaczyćwysunąć na pierwszy plan
podkreślićwysunąć na pierwszy plan
wyakcentowaćwysunąć na pierwszy plan
uwydatnićwysunąć coś na pierwszy plan
zaakcentowaćwysunąć coś na pierwszy plan
udobitnićwysunąć coś na pierwszy plan
wyjaskrawićskarykaturować, wysunąć na pierwszy plan
wskazaćzwrócić komuś uwagę, wysunąć na pierwszy plan
eksponowanywysunięty na pierwszy plan
wyeksponowaćwysuwać na pierwszy plan
eksponowaćmanifestować, wysuwać na pierwszy plan
eksponowaniemanifestowaćnie, wysuwanie na pierwszy plan
eksponowaćwysuwać kogoś na na pierwszy plan
akcentowaćzwracać na coś uwagę, wysuwać coś na pierwszy plan
nowelana plan pierwszy tego utworu wysuwa się akcja, punkt kulminacyjny