Hasła do definicji:

wysmolić, zasmolić, poszargać

HasłoOkreślenie hasła
upaćkaćwysmolić, zasmolić, poszargać
zababraćwysmolić, zasmolić, poszargać
wypapraćwysmolić, zasmolić, poszargać
zapaskudzićwysmolić, zasmolić, poszargać
wyświnićwysmolić, zasmolić, poszargać
zaświnićwytytłać, wysmolić, zasmolić
wysmarowaćwysmolić, zasmolić, zapaskudzić
zaplamićwytytłać, wysmolić, zasmolić
wyplamićwytytłać, wysmolić, zasmolić
wymazaćwytytłać, wysmolić, zasmolić
pozanosićnp. podłogi: wytytłać, wysmolić, zasmolić