Hasła do definicji:

wyrugować, powywalać, wywalić

HasłoOkreślenie hasła
powylewaćwyrugować, powywalać, wywalić
wylaćpot. wyrugować, wywalić, powywalać
pozwalniaćpowywalać, wywalić
wykurzyćpowywalać, wywalić, wypchnąć
wyważyćporozbijać, wywalić, powywalać
wyrugowaćpowyrzucać, wywalić, powywalać
poutrącaćodwalić, powywalać, wywalić
wykopsaćpowywalać, wywalić, wylać
utrącićprzen. poodwalać, powywalać, wywalić
pousuwaćnp. kogoś z pracy: powyrzucać, powywalać, wywalić