Hasła do definicji:

wynik, skutek

HasłoOkreślenie hasła
owocwynik, skutek
konsekwencjawynik, skutek
rezultatskutek, wynik działania
rezultatwynik, skutek, efekt
REZULTATwynik, skutek (efekt)
następstwoefekt, wynik, skutek
EFEKTrezultat, wynik, skutek
efekcikwynik, skutek, implikacja, rezultat
następstwowynik, rezultat, skutek czegoś
NASTĘPSTWOwynik, rezultat, skutek, konsekwencja czegoś, reperkusja