Hasła do definicji:

wynik, skutek, implikacja, rezultat

HasłoOkreślenie hasła
efekcikwynik, skutek, implikacja, rezultat
EFEKTrezultat, wynik, skutek
następstwowynik, rezultat, skutek czegoś
NASTĘPSTWOwynik, rezultat, skutek, konsekwencja czegoś, reperkusja
następstworezultat, konsekwencja, implikacja
konsekwencjaimplikacja, efekt, wynik