Hasła do definicji:

wynik, skutek, efekt

HasłoOkreślenie hasła
następstwoefekt, wynik, skutek
rezultatwynik, skutek, efekt
REZULTATwynik, skutek (efekt)
owocwynik, skutek
konsekwencjawynik, skutek
EFEKTrezultat, wynik, skutek
rezultatskutek, wynik działania
następstwowynik, rezultat, skutek czegoś
efekcikwynik, skutek, implikacja, rezultat
NASTĘPSTWOwynik, rezultat, skutek, konsekwencja czegoś, reperkusja