Hasła do definicji:

wynik, skutek (efekt)

HasłoOkreślenie hasła
rezultatwynik, skutek, efekt
REZULTATwynik, skutek (efekt)
następstwoefekt, wynik, skutek
owocwynik, skutek
konsekwencjawynik, skutek
EFEKTrezultat, wynik, skutek
rezultatskutek, wynik działania
następstwowynik, rezultat, skutek czegoś
efekcikwynik, skutek, implikacja, rezultat
NASTĘPSTWOwynik, rezultat, skutek, konsekwencja czegoś, reperkusja