Hasła do definicji:

wynik, rezultat, skutek, konsekwencja czegoś, reperkusja

HasłoOkreślenie hasła
NASTĘPSTWOwynik, rezultat, skutek, konsekwencja czegoś, reperkusja
następstwowynik, rezultat, skutek czegoś
EFEKTrezultat, wynik, skutek
efekcikwynik, skutek, implikacja, rezultat