Hasła do definicji:

wynik, rezultat, efekt, następstwo

HasłoOkreślenie hasła
SKUTEKwynik, rezultat, efekt, następstwo
pokłosieefekt, wynik, rezultat
plonprzen. rezultat, wynik, efekt
implikacjanastępstwo, efekt, wynik
wynikrezultat, następstwo
efektrezultat, wynik
efektwynik, rezultat
skutekwynik, rezultat
wypadkowarezultat, wynik, suma
owocprzen. rezultat, wynik
poskutkowaćosiągnąć rezultat, wynik
EFEKTrezultat, wynik, skutek
pokłosiewynik,rezultat działalności
następstwowynik, rezultat, skutek czegoś
płódprzen. rezultat, wynik, plon
POKŁOSIEwynik, rezultat jakiegoś działania
efekcikwynik, skutek, implikacja, rezultat
NASTĘPSTWOwynik, rezultat, skutek, konsekwencja czegoś, reperkusja