Hasła do definicji:

wymazać, wysmarować, zasmarować

HasłoOkreślenie hasła
zapapraćwymazać, wysmarować, zasmarować
zaświnićwymazać, wysmarować, zasmarować
zababraćwysmarować, usmarować, zasmarować
zaplamićwysmarować, usmarować, zasmarować
wypapraćwysmarować, usmarować, zasmarować
wyplamićwysmarować, zasmarować, pobłocić
ufajdaćwysmarować, usmarować, zasmarować
zapaskudzićwysmarować, usmarować, zasmarować
wysmolićwysmarować, usmarować, zasmarować
upaćkaćwysmarować, usmarować, zasmarować
usmarowaćpot. wysmarować, zasmarować, umazać