Hasła do definicji:

wykonać zabiegi potrzebne dla zapewnienia czemuś dla zapewniena dobrego funkcjonowania