Hasła do definicji:

wybrudzić, zabrudzić, upaćkać

HasłoOkreślenie hasła
wypapraćwybrudzić, zabrudzić, upaćkać
poplamićwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
wytytłaćwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
ubrudzićpobrudzić, wybrudzić, zabrudzić
pobrudzićubrudzić, zabrudzić, wybrudzić
utytłaćwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
zasmolićwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
unurzaćzabrudzić, wybrudzić, powalać
wymazaćwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
upaćkaćpobrudzić, wybrudzić, zabrudzić
popaćkaćubrudzić, zabrudzić, wybrudzić
zapaćkaćpobrudzić, wybrudzić, zabrudzić
zasmarowaćubrudzić, zabrudzić, wybrudzić
pomazaćzabrudzić, wybrudzić, powalać
wysmolićwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
posmarowaćpot. zabrudzić, wybrudzić, powalać
zaświnićposp. zabrudzić, pobrudzić, wybrudzić
usmarowaćpot. pobrudzić, wybrudzić, zabrudzić