Hasło do krzyżówki:

wybitny historyk rzymski

HasłoOkreślenie hasła
Tacytwybitny historyk rzymski
SalustiuszGaius (86-35 p.n.e.); wybitny rzymski historyk i polityk
Horacywybitny liryk rzymski
Gajuswybitny, rzymski prawnik
Enniuszwybitny poeta rzymski, uważany za ojca literatury rzymskie
Sertoriusz(ok. 122-72 p.n.e.), wybitny rzymski wódz pochodzący z Nursji, kraj Sabinów
ScypionAfrykański Młodszy (185-129 pne), wybitny wódz rzymski z okresu III wojny punickiej, stoik, doskonały mówca