Wpisz szukane "Określenie hasła do krzyżówki" w poniższe pole oraz / lub litery "Hasło w krzyżówce" i kliknij "Szukaj"!

Hasła do definicji:

wyśmiewanie się z kogoś lub czegoś

HasłoOkreślenie hasła
pośmiewiskowyśmiewanie się z kogoś lub czegoś
bojkotowaćomijać, trzymać się z daleka od czegoś lub kogoś
apelowaćzwracać sie z odezwą, odwoływać sie do kogoś lub czegoś
OCZEKIWANIEspodziewanie się kogoś lub czegoś
oczekiwaćspodziewać się kogoś lub czegoś
akomodacjaprzystosowanie się do kogoś lub czegoś
odbijaćoddalić się od kogoś lub czegoś
podchodzićzbliżać się do kogoś lub do czegoś
podejśćzbliżać się do kogoś lub do czegoś
poświęcićwyrzec się czegoś dla kogoś lub czegoś
ofiarnośćgotowość do poświęcania się dla kogoś lub czegoś
czyjśodnoszący sie do kogoś lub czegoś; nie sprecyzowany
przestrzegaćudzielić wskazówek, że kogoś lub czegoś należy się strzec
odstępnezapłata za zrzeczenie się praw do czegoś lub kogoś
przestrzecudzielić wskazówek, że kogoś lub czegoś należy się strzec
pozostawićwstrzymać się od działania w stosunku do kogoś lub czegoś
naokołoze wszystkich stron kogoś lub czegoś znajdującego się w środku
ofiaraosoba lub rzecz stająca się łupem, pastwą czegoś lub kogoś
pozostwićwstrzymać się od działania w stosunku do kogoś lub czegoś
postójzatrzymanie się kogoś lub czegoś na pewien czas dla odpoczynku, przerwy w drodze
ofiarapoświęcenie, oddanie, wyrzeczenie się czegoś cennego dla kogoś lub ze względu na coś