Hasła do definicji:

wyłączyć, zgasić

HasłoOkreślenie hasła
zatrzymaćwyłączyć, zgasić
zastopowaćnp. silnik: unieruchomić, wyłączyć, zgasić, zatrzymać
odstawićwyłączyć, powyłączać
wygasićwyłączyć, powyłączać
zgasićwyłączyć, wygasić, dogasić
wyeliminowaćusunąć, pousuwać, wyłączyć
odwalićwyłączyć, powyłączać, odsiać
poutrącaćwyłączyć, odsiać, poodwalać
spławićprzepędzić, wykluczyć, wyłączyć
odciąćodłączyć, wyłączyć, odgrodzić
odbezpieczaćwyłączyć urządzenie zabezpieczające
rozłączyćodłączyć, wyłączyć, odciąć
odsiaćpooddzielać, odłączyć, wyłączyć
odbezpieczyćwyłączyć urządzenie zabezpieczające
unieruchomićuwięzić, porazić, wyłączyć
wykosićwyłączyć, wykluczyć, wyrugować
zmilknąćściszyć się, wyłączyć się
odłączyćwyłączyć, powyłączać, odciąć, poodcinać
zamknąćnp. kran: wyłączyć, powyłączać
pozamykaćnp. krany: wyłączyć, zamknąć
ucichnąćściszyć się, wyłączyć się
utrącićprzen. odrzucić, poodrzucać, wyłączyć
umilknąćściszyć się, wyłączyć się
zamilknąćściszyć się, wyłączyć się
przycichnąćuciszyć się, przymknąć się, wyłączyć się
zeskorupiećodwrócić się, wyłączyć się, usunąć się
odłączaćwyłączyć kogoś z jakieś gromady, społeczności
odłączyćwyłączyć kogoś z jakieś gromady, społeczności
stanąćustawić się, zatrzymać się, wyłączyć się
odłączyćpoodgradzać się, wyłączyć się, pozasklepiać się
przycichaćuciszyć się, przymknąć się, wyłączyć się
zgasnąćnp. o silniku wyłączyć się, zatrzymać się
zagasnąćnp. o silniku wyłączyć się, zatrzymać się