Hasła do definicji:

współzawodnik, kontrpartner

HasłoOkreślenie hasła
kontrkandydatwspółzawodnik, kontrpartner
emulatorwspółzawodnik
rywalwspółzawodnik
przeciwnikwspółzawodnik, rywal
kontrpartnerdyskutant, adwersarz, współzawodnik
opozycjonistarywal, współzawodnik, konkurent
przeciwnikkonkurent, rywal, współzawodnik
konkurentkonkurent, przeciwnik, rywal, współzawodniczący, współzawodnik
antagonistaten, kto występuje przeciw komuś, rywal, współzawodnik