Hasła do definicji:

wprowadzić coś w modę

HasłoOkreślenie hasła
spopularyzowaćwprowadzić coś w modę
wylansowaćwprowadzić coś w modę
wypromowaćwprowadzić coś w modę
rozprzestrzenićwprowadzić coś w modę
lansowaćreklamować, wprowadzać coś w modę
promowaćrozszerzać zasięg czegoś, wprowadzać coś w modę