Hasła do definicji:

wierzy w Boga jako stwórcę świata

HasłoOkreślenie hasła
teistawierzy w Boga jako stwórcę świata
teizmwiara w jednego boga transcendentnego, istotę nadprzyrodzoną i rozumną, osobowego stwórcę świata, wpływającego na jego losy