Hasła do definicji:

wieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.

HasłoOkreślenie hasła
Mariankawieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Sześciwłókiwieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Makowszczyznawieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Maszutkiniewieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Poplinwieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Jagliniszkiwieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Polimoniewieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Maudawieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Oklinywieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Grzybinawieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Stankunywieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Żelazkowiznawieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Leszkiemiewieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Sudawskiewieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Jodoziorywieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Kłajpedkawieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Ługielewieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Dziadówekwieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Laskowskiewieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Kleszczówekwieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Użmaudawieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Solinywieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Wiłkupiewieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Rogożajnywieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Mierkiniewieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Wiżgórywieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Dzierwanywieś w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
Jacznekolonia w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny.
rutkawieś w powiecie suwalskim, w gminie Jeleniewo.
Suchorzecwieś w powiecie suwalskim, w gminie Bakałarzewo.
Kuriankiwieś w powiecie suwalskim, w gminie Raczki.
Tabałówkawieś w powiecie suwalskim, w gminie Filipów.
Ludwinowowieś w powiecie suwalskim, w gminie Raczki.
Sitkowiznawieś w powiecie suwalskim, w gminie Szypliszki.
Koniecbórwieś w powiecie suwalskim, w gminie Raczki.
Żubrynwieś w powiecie suwalskim, w gminie Szypliszki.
Hultajewowieś w powiecie suwalskim, w gminie Jeleniewo.
Lipówkawieś w powiecie suwalskim, w gminie Raczki.
Garbaswieś w powiecie suwalskim, w gminie Filipów.
Moczydływieś w powiecie suwalskim, w gminie Raczki.