Hasła do definicji:

wiatr wiejący skośnie od rufy