Hasła do definicji:

wetknąć, powkładać, włożyć

HasłoOkreślenie hasła
poutykaćwetknąć, powkładać, włożyć
naszpikowaćpowkładać, wetknąć
wtłoczyćpowsadzać, włożyć, powkładać
poumieszczaćporozkładać, włożyć, powkładać
wsadzićpowsadzać, włożyć, powkładać
przywdziewaćwdziewać, włożyć, powkładać
wstawićpowstawiać, włożyć, powkładać
wepchnąćwłożyć, powkładać, nakłaść
przywdziaćwdziać, włożyć, powkładać
nasunąćwłożyć, powkładać, założyć
powpychaćwłożyć, powkładać, nakłaść
wepchaćwłożyć, powkładać, nakłaść
wetknąćwłożyć, powkładać, upchnąć
ponapychaćwłożyć, powkładać, nafaszerować
pochowaćpowkładać, włożyć, poupychać
poupychaćpowkładać, włożyć, poutykać
wpuścićwłożyć, powkładać, wsadzić
powstawiaćwstawić, włożyć, powkładać
nałożyćnp. koszulę; ubrać, poubierać, włożyć, powkładać, wsunąć, wdziać