Hasła do definicji:

wdziewać, włożyć, powkładać

HasłoOkreślenie hasła
przywdziewaćwdziewać, włożyć, powkładać
wepchaćwłożyć, powkładać, nakłaść
wetknąćwłożyć, powkładać, upchnąć
ponapychaćwłożyć, powkładać, nafaszerować
pochowaćpowkładać, włożyć, poupychać
poupychaćpowkładać, włożyć, poutykać
wpuścićwłożyć, powkładać, wsadzić
powstawiaćwstawić, włożyć, powkładać
wtłoczyćpowsadzać, włożyć, powkładać
poumieszczaćporozkładać, włożyć, powkładać
wsadzićpowsadzać, włożyć, powkładać
wstawićpowstawiać, włożyć, powkładać
wepchnąćwłożyć, powkładać, nakłaść
przywdziaćwdziać, włożyć, powkładać
nasunąćwłożyć, powkładać, założyć
poutykaćwetknąć, powkładać, włożyć
powpychaćwłożyć, powkładać, nakłaść
nałożyćnp. koszulę; ubrać, poubierać, włożyć, powkładać, wsunąć, wdziać