Hasło do krzyżówki:

wśród chrząszczy

HasłoOkreślenie hasła
żukiwśród chrząszczy
żukwśród chrząszczy
sprężykirodzina chrząszczy
kusakirodzina chrząszczy
Kózkirodzina dużych chrząszczy
kózkowaterodzina dużych chrząszczy
kapturnikowaterodzina chrząszczy Bostrychidae
żukowaterodzina chrząszczy, poświętnikowate
kałużniceHydrophilidae; rodzina chrząszczy
krętakirodzina drobnych drapieżnych chrząszczy
kózkowatyz rodziny dużych chrząszczy
bęblikowaterodzina pospolitych drapieżnych chrząszczy
czarnuchowatemączniki, rodzina chrząszczy, szkodniki
bogatkowaterodzina owadów zaliczana do chrząszczy
wołekrodzaj chrząszczy z rodziny ryjkowców
trzyszczrodzaj chrząszczy z rodziny biegaczowatych
kapturnikowatynależący do rodziny chrząszczy Bostrychidae
gnojowcepodrodzina chrząszczy Coprinae (tez skarabeusz)
biegaczowaterodzina dużych chrząszczy, wiekszość drapieżna, pożyteczne
łyszczynkowaterodzina niewielkich owadów z rzędu chrząszczy
dłużynkanazwa pospolitych chrząszczy z rodziny kózkowatych
drwionkowaterodzina chrząszczy, szkodniki drewna drzew liściastych
biedronkirodzina drobnych zwykle plamiasto ubarwionych chrząszczy
drukarzkornik-gatunek owada z rodziny chrząszczy
KÓZKIrodzina dużych chrząszczy z bardzo długimi czułkami
drutowcelarwy chrząszczy z rodz. sprężykowatych, szkodniki zbóż
biedronkowaterodzina drobnych chrząszczy, większość żywi się mszycami
pokrywajedno z pierwszej pary skrzydeł chrząszczy i pluskwiaków
wezykatoriaplaster z zielonych chrząszczy (majek, kantaryd, much hiszpańskich)
trzyszczejeden z rodzajów pięknie ubarwionych, drapieżnych, bardzo ruchliwych chrząszczy
biegaczeCorabidae; rodzina drobnych, drapieżnych chrząszczy; biegaczowate; ok. 30 000 gatunków
szubakrodzaj owadów zaliczany do rodziny skórnikowatych, podrzędu chrząszczy wielożernych (Polyphaga), zamieszkujący Eurazję, Afrykę i Amerykę Północną.
podkowiec... duży, nietoperz za wielki i zbyt ociężały, aby polować na owady w locie - wyspecjalizował się w chwytaniu chrząszczy, które poruszają się po ziemi