Hasła do definicji:

włożyć, powkładać, założyć

HasłoOkreślenie hasła
nasunąćwłożyć, powkładać, założyć
wstawićpowstawiać, włożyć, powkładać
wepchnąćwłożyć, powkładać, nakłaść
przywdziaćwdziać, włożyć, powkładać
poutykaćwetknąć, powkładać, włożyć
powpychaćwłożyć, powkładać, nakłaść
wepchaćwłożyć, powkładać, nakłaść
wetknąćwłożyć, powkładać, upchnąć
ponapychaćwłożyć, powkładać, nafaszerować
pochowaćpowkładać, włożyć, poupychać
poupychaćpowkładać, włożyć, poutykać
wpuścićwłożyć, powkładać, wsadzić
powstawiaćwstawić, włożyć, powkładać
wtłoczyćpowsadzać, włożyć, powkładać
poumieszczaćporozkładać, włożyć, powkładać
wsadzićpowsadzać, włożyć, powkładać
przywdziewaćwdziewać, włożyć, powkładać
nałożyćnp. koszulę; ubrać, poubierać, włożyć, powkładać, wsunąć, wdziać