Hasła do definicji:

włożyć, powkładać, nakłaść

HasłoOkreślenie hasła
wepchnąćwłożyć, powkładać, nakłaść
wepchaćwłożyć, powkładać, nakłaść
powpychaćwłożyć, powkładać, nakłaść
wpakowaćnakłaść, włożyć, nałożyć
powkładaćpokłaść, nakłaść, włożyć
władowaćpot. nakłaść, włożyć, nałożyć
wetknąćwłożyć, powkładać, upchnąć
pochowaćpowkładać, włożyć, poupychać
poumieszczaćporozkładać, włożyć, powkładać
przywdziaćwdziać, włożyć, powkładać
wpuścićwłożyć, powkładać, wsadzić
poupychaćpowkładać, włożyć, poutykać
przywdziewaćwdziewać, włożyć, powkładać
wsadzićpowsadzać, włożyć, powkładać
wtłoczyćpowsadzać, włożyć, powkładać
wstawićpowstawiać, włożyć, powkładać
ponapychaćwłożyć, powkładać, nafaszerować
nasunąćwłożyć, powkładać, założyć
wsunąćwłożyć, powkładać, wsadzić
powstawiaćwstawić, włożyć, powkładać
poutykaćwetknąć, powkładać, włożyć
daćumieścić, ulokować, włożyć, powkładać, położyć, zamocować
nałożyćnp. koszulę; ubrać, poubierać, włożyć, powkładać, wsunąć, wdziać