Hasła do definicji:

włożyć, powkładać, nafaszerować

HasłoOkreślenie hasła
ponapychaćwłożyć, powkładać, nafaszerować
wetknąćwłożyć, powkładać, upchnąć
pochowaćpowkładać, włożyć, poupychać
poupychaćpowkładać, włożyć, poutykać
wpuścićwłożyć, powkładać, wsadzić
powstawiaćwstawić, włożyć, powkładać
wtłoczyćpowsadzać, włożyć, powkładać
poumieszczaćporozkładać, włożyć, powkładać
wsadzićpowsadzać, włożyć, powkładać
przywdziewaćwdziewać, włożyć, powkładać
wstawićpowstawiać, włożyć, powkładać
wepchnąćwłożyć, powkładać, nakłaść
przywdziaćwdziać, włożyć, powkładać
nasunąćwłożyć, powkładać, założyć
poutykaćwetknąć, powkładać, włożyć
powpychaćwłożyć, powkładać, nakłaść
wepchaćwłożyć, powkładać, nakłaść
nałożyćnp. koszulę; ubrać, poubierać, włożyć, powkładać, wsunąć, wdziać