Hasła do definicji:

władze uczelni

HasłoOkreślenie hasła
senatwładze uczelni
mocarnymający władzę
rządzącasprawująca władzę
uzurpatorzagarnia władzę
magistratwładze miejskie
rządzącysprawuje władzę
dzierżyćsprawować władzę
tronowaćsprawować władzę królewską
UZURPATORbezprawnie zagarnął władzę
insygniasymbolizują władzę królewską
rządzącymężczyzna sprawujący władzę
ukoronowaćpowierzyć władzę monarszą
senioratdawał władzę najstarszemu
ustępowaćoddawać władzę, abdykować
dyktatorsprawuje władzę absolutną
możnymający dużą władzę
koronowaćpowierzyć władzę monarszą
komisarycznyustanowiony przez władzę wyższą
gruntowaniewładzę, wiedzę; utrwalanie, utwierdzanie
dyktatorczłowiek mający nieograniczoną władzę
uzurpatorzagarnął władzę wbrew prawu
gruntowaniewładzę, wiedzę; cementowanie, konsolidowanie
ADMIRALICJAwładze naczelne marynarki wojennej
gruntowaniewładzę, wiedzę; ugruntowywanie, umacnianie
establishmentgrupa osób mających władzę
establishmentgrupy mające władzę (i autorytet)
nomenklaturaterminologia lub "grupa trzymająca władzę"
okupantsprawuje władzę na obszarze okupowanym
pajdokracjagrupa młodych ludzi sprawujących władzę
sterdzierżyć...rządów, czyli sprawować władzę
gruntowaćwładzę, wiedzę; ugruntowywać, umacniać, utrwalać
kommerkioncło nakładane przez władze Bizancjum
gruntowaćwładzę, wiedzę; utwierdzać, cementować, konsolidować
intronizowaćpowierzyć władzę monarszą, papieską, biskupią
uzurpatorosoba, która bezprawnie przejmuje władzę
przełożonyosoba mająca władzę zwierzchnią nad innymi
triumwiratgrupa, przymierze trzech osób sprawujących władzę
HOSPITACJAwizytacja zajęć szkolnych przez władze szkolne
królewiętamożnowładcy uzurpujący sobie władzę niemal królewską
namiestnikosoba sprawująca władzę w kraju lub prowincji