Hasła do definicji:

władczy... szereg?

HasłoOkreślenie hasła
rządwładczy... szereg?
tronwładczy mebel
rottweilerwładczy pies
gromowładnypodn. potężny, władczy
rozkazującybezwzględny, apodyktyczny, władczy
apodyktycznybezwzględny, władczy, despotyczny
autorytatywnynieograniczony, bezwzględny, władczy, niedemokratyczny
autorytarnywładczy, wymagający bezwzględnego posłuszeństwa
nadczłowiekosobnik władczy, bezwzględny, którego nie dotyczą powszechne normy etyczne