Hasła do definicji:

właściwość lepienia się, klejenia