Hasła do definicji:

w starożytnych Atenach sąd przysięgłych