Hasła do definicji:

w przenośni: zdystansować, przyćmić

HasłoOkreślenie hasła
przelicytowaćw przenośni: zdystansować, przyćmić
zdeklasowaćzdystansować, przyćmić, zaćmić
przelicytowywaćw przenośni: zdystansować, przyćmiewać
przyćmićw przenośni ; zdeklasować, zdystansować, zakasować