Hasła do definicji:

w przenośni o buncie, powstaniu; ustawać, kończyć się, urywać się

HasłoOkreślenie hasła
dogorywaćw przenośni o buncie, powstaniu; ustawać, kończyć się, urywać się
dogasaćw przenośni : kończyć się, urywać się, dobiegać (do) końca
dogorywaćw przenośni o buncie; dobiegać, chylić się (mieć się) ku końcowi