Hasła do definicji:

w przenośni ; krzewić, rozpowszechniać, upowszechniać

HasłoOkreślenie hasła
przeszczepiaćw przenośni ; krzewić, rozpowszechniać, upowszechniać
rozpowszechniaćupowszechniać, propagować, krzewić
propagowaćkrzewić, rozpowszechniać
szerzyćpropagować, krzewić, rozpowszechniać
upowszechniaćrozpowszechniać, propagować, krzewić
nagłaśniaćrozpowszechniać, upowszechniać
nagłośniaćrozpowszechniać, upowszechniać
rozsiewaćrozpowszechniać, upowszechniać, rozpropagowywać
wieścićkomunikować, rozpowszechniać, upowszechniać
rozgłaszaćrozpowszechniać, upowszechniać, roznosić
popularyzowaćszerzyć, upowszechniać, rozpowszechniać
krzewićrozkrzewiać, rozpowszechniać, upowszechniać
publikowaćwydawać, upowszechniać, rozpowszechniać
siaćnp. podejrzenia: rozpowszechniać, upowszechniać
rozprzestrzeniaćnadawać czemuś rozgłos, rozpowszechniać, upowszechniać