Hasła do definicji:

w przenośni ; dojadać, przycinać, docinać

HasłoOkreślenie hasła
przykładaćw przenośni ; dojadać, przycinać, docinać
besztaćprzycinać, docinać, przygryzać, dogryzać, dojadać, przykładać
pokrzykiwaćdocinać, dogryzać, dojadać
domawiaćdocinać, dogryzać, przygryzać, dojadać
przypieprzaćsprawiać komuś przykrość; dogryzać, dojadać, docinać
rugaćkrytykować, przycinać, docinać
opieprzaćpodgadywać, docinać, przycinać
przygryzaćdocinać, przycinać, przygadywać
pohukiwaćprzycinać, docinać, dogryzać
opierniczaćpodgadywać, docinać, przycinać
ochrzaniaćprzycinać, docinać, przygryzać
hukaćprzymawiać, przycinać, docinać
przymawiaćprzycinać, docinać, przygryzać
piorunowaćprzycinać, docinać, przygryzać
urągaćprzymawiać, przycinać, docinać
opitalaćprzycinać, docinać, przygryzać
przyganiaćprzycinać, docinać, krytykować
strofowaćprzycinać, docinać, przygryzać
sztorcowaćprzycinać, docinać, przygryzać
dogryzaćsprawiać przykrość; przygryzać, docinać, przycinać, przygadywać
dojadaćdogryzać, przygryzać, docinać, przycinać, przygadywać, dogadywać