Hasła do definicji:

w krajach nie utrzymujących stałej armii, oddziały złożone z obywateli, powoływanych na wypadek wojny

HasłoOkreślenie hasła
milicjaw krajach nie utrzymujących stałej armii, oddziały złożone z obywateli, powoływanych na wypadek wojny